Hid

Refine By(Close)


Wattage

Color temperature

Brightness

 • LU150T18
  LU150T18

 • High Pressure Sodiu
  High Pressure Sodiu
  35 Watts, 2250 Lumens, 2100k
  Wattage Options
  • 35
  • 50
  • 70
  • 100
  • 150

 • High Pressure Sodiu
  High Pressure Sodiu
  50 Watts, 3600 Lumens, 2100k
  Wattage Options
  • 35
  • 50
  • 70
  • 100
  • 150

 • High Pressure Sodiu
  High Pressure Sodiu
  70 Watts, 6000 Lumens, 2100k
  Wattage Options
  • 35
  • 50
  • 70
  • 100
  • 150

 • High Pressure Sodiu
  High Pressure Sodiu
  100 Watts, 8500 Lumens, 2100k
  Wattage Options
  • 35
  • 50
  • 70
  • 100
  • 150

 • High Pressure Sodiu
  High Pressure Sodiu
  150 Watts, 15000 Lumens, 2100k
  Wattage Options
  • 35
  • 50
  • 70
  • 100
  • 150

 • Metal Halide
  Metal Halide
  150 Watts, 13000 Lumens, 4000k
  Wattage Options
  • 150
  • 100
  • 175
  Finish Options
  • Coated
  • Clear

 • High Pressure Sodiu
  High Pressure Sodiu
  70 Watts, 6300 Lumens, 2100k
  Wattage Options
  • 70
  • 100
  • 150

 • High Pressure Sodiu
  High Pressure Sodiu
  100 Watts, 8500 Lumens, 2100k
  Wattage Options
  • 70
  • 100
  • 150

 • High Pressure Sodiu
  High Pressure Sodiu
  1000 Watts, 125000 Lumens, 2100k

 • High Pressure Sodiu
  High Pressure Sodiu
  250 Watts, 28000 Lumens, 2100k
  Wattage Options
  • 250
  • 400

 • High Pressure Sodiu
  High Pressure Sodiu
  150 Watts, 16000 Lumens, 2100k
  Wattage Options
  • 70
  • 100
  • 150

 • High Pressure Sodiu
  High Pressure Sodiu
  400 Watts, 48000 Lumens, 2100k
  Wattage Options
  • 250
  • 400

 • Metal Halide
  Metal Halide
  50 Watts, 3400 Lumens, 4000k
  Wattage Options
  • 50
  • 70
  • 100
  • 150
  • 175
  Finish Options
  • Clear
  • Coated

 • Protected Metal Hal
  Protected Metal Hal
  50 Watts, 3200 Lumens, 4000k
  Wattage Options
  • 50
  • 70
  • 100
  • 150
  • 175
  • 250
  • 400
  Finish Options
  • Clear

 • Metal Halide
  Metal Halide
  70 Watts, 5600 Lumens, 4000k
  Wattage Options
  • 50
  • 70
  • 100
  • 150
  • 175
  Finish Options
  • Coated
  • Clear

 • Protected Metal Hal
  Protected Metal Hal
  70 Watts, 5600 Lumens, 4000k
  Wattage Options
  • 50
  • 70
  • 100
  • 150
  • 175
  • 250
  • 400
  Finish Options
  • Clear
  • Coated

 • Metal Halide
  Metal Halide
  100 Watts, 9000 Lumens, 4000k
  Wattage Options
  • 50
  • 70
  • 100
  • 150
  • 175
  Finish Options
  • Clear
  • Coated

 • Protected Metal Hal
  Protected Metal Hal
  100 Watts, 8500 Lumens, 4000k
  Wattage Options
  • 50
  • 70
  • 100
  • 150
  • 175
  • 250
  • 400
  Finish Options
  • Clear
  • Coated

 • Metal Halide
  Metal Halide
  100 Watts, 7700 Lumens, 4000k
  Wattage Options
  • 150
  • 100
  • 175
  Finish Options
  • Clear
  • Coated

 • Metal Halide
  Metal Halide
  150 Watts, 14000 Lumens, 4000k
  Wattage Options
  • 50
  • 70
  • 100
  • 150
  • 175
  Finish Options
  • Clear

 • Protected Metal Hal
  Protected Metal Hal
  150 Watts, 13300 Lumens, 4000k
  Wattage Options
  • 50
  • 70
  • 100
  • 150
  • 175
  • 250
  • 400
  Finish Options
  • Clear
  • Coated

 • Protected Metal Hal
  Protected Metal Hal
  150 Watts, 12600 Lumens, 4200k
  Wattage Options
  • 70
  • 100
  • 150
  Finish Options
  • Clear
  • Coated

 • Metal Halide
  Metal Halide
  175 Watts, 14000 Lumens, 4000k
  Wattage Options
  • 50
  • 70
  • 100
  • 150
  • 175
  Finish Options
  • Clear

 • Metal Halide
  Metal Halide
  175 Watts, 14000 Lumens, 4000k
  Wattage Options
  • 175
  • 250
  • 400

 • Metal Halide
  Metal Halide
  250 Watts, 21000 Lumens, 4000k
  Wattage Options
  • 175
  • 250
  • 400

 • Protected Metal Hal
  Protected Metal Hal
  250 Watts, 23800 Lumens, 4000k
  Wattage Options
  • 50
  • 70
  • 100
  • 150
  • 175
  • 250
  • 400
  Finish Options
  • Clear

 • Mercury Vapor
  Mercury Vapor
  250 Watts, 12500 Lumens, 3600k
  Wattage Options
  • 250
  • 175

 • Metal Halide
  Metal Halide
  400 Watts, 36000 Lumens, 4000k
  Wattage Options
  • 175
  • 250
  • 400

 • Protected Metal Hal
  Protected Metal Hal
  400 Watts, 33000 Lumens, 4000k
  Wattage Options
  • 50
  • 70
  • 100
  • 150
  • 175
  • 250
  • 400
  Finish Options
  • Clear

 • Mercury Vapor
  Mercury Vapor
  175 Watts, 7500 Lumens, 3600k
  Wattage Options
  • 250
  • 175

 • Metal Halide
  Metal Halide
  175 Watts, 13000 Lumens, 4200k
  Wattage Options
  • 150
  • 100
  • 175
  Finish Options
  • Clear
  • Coated

 • Mercury Vapor
  Mercury Vapor
  100 Watts, 4200 Lumens, 3600k

 • Mercury Vapor
  Mercury Vapor
  100 Watts, 4000 Lumens, 3600k

 • Mercury Vapor
  Mercury Vapor
  400 Watts, 22000 Lumens, 3600k

 • Metal Halide
  Metal Halide
  1000 Watts, 110000 Lumens, 4000k

 • Metal Halide
  Metal Halide
  1000 Watts, 110000 Lumens, 4000k

 • Metal Halide
  Metal Halide
  250 Watts, 21000 Lumens, 4000k
  Wattage Options
  • 250

 • MPR350/VBU/PA
  MPR350/VBU/PA

 • Metal Halide
  Metal Halide
  50 Watts, 3700k

 • High Pressure Sodiu
  High Pressure Sodiu
  70 Watts, 1900k

 • High Pressure Sodiu
  High Pressure Sodiu
  50 Watts, 1900k

 • High Pressure Sodiu
  High Pressure Sodiu
  50 Watts, 1900k

 • Metal Halide
  Metal Halide
  70 Watts, 3200k

 • Metal Halide
  Metal Halide
  100 Watts, 3200k

 • High Intensity Disc
  High Intensity Disc
  100 Watts, 3800k

 • Metal Halide
  Metal Halide
  70 Watts, 4000k

 • Metal Halide
  Metal Halide
  70 Watts, 4000k

 • Metal Halide
  Metal Halide
  150 Watts, 4300k

 • Metal Halide
  Metal Halide
  175 Watts, 4000k

 • High Intensity Disc
  High Intensity Disc
  250 Watts, 4000k

 • High Intensity Disc
  High Intensity Disc
  400 Watts, 4500k

 • MHC150/U/M/3K/
  MHC150/U/M/3K/
  150 Watts, 10500 Lumens,

 • MHC150/C/U/3K/
  MHC150/C/U/3K/
  150 Watts, 9375 Lumens,

 • CDM250S50/V/0/
  CDM250S50/V/0/

 • High Pressure Sodiu
  High Pressure Sodiu
  100 Watts, 2000k

 • High Pressure Sodiu
  High Pressure Sodiu
  150 Watts, 2000k

 • MHC150/U/MP/3K
  MHC150/U/MP/3K
  150 Watts, 9545 Lumens,

 • MHC150/C/U/MP/
  MHC150/C/U/MP/
  150 Watts, 8805 Lumens,

 • CDM-R111/35W/
  CDM-R111/35W/
  39 Watts, 720 Lumens,

 • MH150/U/M/PS
  MH150/U/M/PS

 • CDM20/TM/830
  CDM20/TM/830
  22 Watts, 1155 Lumens,

 • CDM70/TC/930
  CDM70/TC/930

 • CDM70/PAR30L/
  CDM70/PAR30L/
  70 Watts, 3010 Lumens,

 • CDM70/PAR30L/
  CDM70/PAR30L/
  70 Watts, 3010 Lumens,

 • CDM100/PS/4K/A
  CDM100/PS/4K/A